Menghargai Karya

Walaupun belum sempat membacanya keseluruhan, semoga rak buku ini dapat menjadi sarana untuk menghargai karya teman-teman. Itulah cara sederhana kami dengan menata rapi dan menempatkan layaknya sebuah karya.

Sebuah masalah muncul ketika banyak karya (buku) yang dipercaya kepada Penerbit Delta Pustaka. Berdasarkan data yang ada diakunĀ http://isbn.perpusnas.go.id/ telah ada 243 buku ber-ISBN. Karya ini mulai dari buku karya individu (pendidik dan peserta didik), karya antologi, dan kolaborasi sejak 2016. Masalahnya adalah bagaimana menata buku arsip karya yang diterbitkan oleh Penerbit Delta Pustaka? Jika arsip rata-rata adalah dua buku, maka ada 486 buku arsip.

Akhirnya saya putuskan untuk membeli rak buku. Rak ini saya khususkan untuk buku-buku yang telah diterbitkan oleh Penerbit Delta Pustaka. Sebuah rak bersusun empat ini telah terisi dua susun dengan penataan dua lajur tiap susun. Artinya telah ada 4 lajur buku yang telah ditata. Jumlah ini akan tambah terus seiring berjalannya waktu.

Terus terang, saya belum membaca keseluruhan buku arsip. Isi buku yang diterbitkan oleh Penerbit Delta Pustaka tidak kalah secara kualitas keilmuan dengan buku-buku terbitan penerbit Indie lainnya maupun penerbit mayor. Program resensi atau bedah buku yang saya rencanakan belum kesampaian. Walaupun belum sempat membacanya keseluruhan, semoga rak buku ini dapat menjadi sarana untuk menghargai karya teman-teman. Itulah cara sederhana kami dengan menata rapi dan menempatkan layaknya sebuah karya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.